Đặc nhiệm thương hiệu thời hội nhập quốc tế

Từ trải nghiệm thực tế với khách hàng, tiếp nhận kiến thức thương hiệu trên thế giới đến những chia sẽ thẳng thắn, góp ý hữu ích nhằm mục đích góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiết, bền vững giữa bạn và LogoStyle đối tác hay những ai có quan tâm đến thương hiệu thực sự. LogoStyle mong muốn được giúp bạn nhiều hơn những gì bạn đã có. Thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu

Brochure bệnh viện Đức Khang

Bệnh viện Đức Khang là bệnh viện chuyên khoa thận và hoạt động không thật sự hiệu quả trong quản lý điều hành, định vị hình ảnh thương hiệu của bệnh viện trước đó.

Thiết kế Brochure bệnh viện Đức Khang:

thiet ke brochure benh vien duc khang 1
thiet ke brochure benh vien duc khang 2
thiet ke brochure benh vien duc khang 3
thiet ke brochure benh vien duc khang 4
thiet ke brochure benh vien duc khang 5
thiet ke brochure benh vien duc khang 6
Đánh giá

Tag: , ,