Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

SILVER PACKAGE

SILVER PAKAGE
– Nội dung thiết kế:
• Logo (04-06 mẫu)
• Namecard
• Bao thư nhỏ 12×22
• Bao thư lớn 16×24
• Giấy tiêu đề
• Thẻ nhân viên
• Đồng phục nhân viên Nam – Nữ
• Miễn phí: 10 hộp Namecard
– Thời gian thiết kế: 10 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên).

Khách hàng Flamingo
Thiết kế thương hiệu xây dựng Long Nhật
Khách hàng Charm Spa
Công ty du lịch Tây Nguyên Travel
Khách hàng AZ
Khách hàng xây dựng Khang Đức
Khách hàng linh vực inox Tân sơn
Khách hàng Tâm Minh Thành
Khách hàng Kiến xây