Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

GOLD PACKAGE

GOLD PACKAGE
– Nội dung thiết kế:
• Logo (06-08 mẫu)
• Namecard
• Bao thư nhỏ 12×22
• Bao thư lớn 16×24
• Bìa kẹp hồ sơ (Folder)
• Giấy tiêu đề
• Giấy note
• Thẻ nhân viên
• Bìa đĩa, nhãn đĩa
• Đồng phục nhân viên Nam – Nữ
• Biển chỉ dẫn nội bộ
• Biển chỉ dẫn toà nhà
• Miễn phí: 15 hộp Namecard
– Thời gian thiết kế: 15 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên).

Khách hàng linh vực inox Tân sơn
Khách hàng thực phẩm Nhất Đại Thành
Khách hàng Hùng Hậu
Khach hàng công ty sự kiện Ri
Khách hàng Angimex
Khách hàng Khai Nguyên
Khách hàng đá xây dựng Creative Stone
Khách hàng thương hiệu mì Phúc Hảo
Khách hàng phân bón AgriVina