Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

BRONZE PACKAGE

– Nội dung thiết kế:
• Logo (02-04 mẫu)
• Namecard
• Miễn phí: 05 hộp namecard
– Thời gian thiết kế: 07 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên)

HỆ THỐNG BÁN LẺ DSTORE
Khách hàng Nguyễn Lê Minh
Khách hàng Angimex
Khách hàng Trà Tân Nam Bắc
Khách hàng thương hiệu thời trang Locust
Khách hàng thực phẩm BBQ
Khách hàng Manusan
Khách hàng Macadamia Queen
Khách hàng Tương Sinh