Quy chuẩn thiết kế logo - Hệ thống nhận diện thương hiệu

Khi hình ảnh thương hiệu trở nên bình thường, mờ nhạt và thiếu sức sống. Tái định vị thương hiệu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết . Tái tạo sức sống thiết kế logo - Quy chuẩn thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo tinh thần tươi mới, mang lại vị thế thị trường mới hiện hữu trong hành vi quyết định mua của khách hàng.

BRONZE PACKAGE

– Nội dung thiết kế:
• Logo (02-04 mẫu)
• Namecard
• Miễn phí: 05 hộp namecard
– Thời gian thiết kế: 07 ngày (hoặc theo thỏa thuận của hai bên)

Bao Bì Hạt Nêm Vĩnh Nguyên
Khách hàng thực phẩm BBQ
Khách hàng Trà Tân Nam Bắc
Khách hàng Nam Việt Media
Khách hàng Kiến xây
Khách hàng Rose Villa Cafe
Khách hàng Hai Phong Landscap
Khach hàng công ty sự kiện Ri
Khách hàng lĩnh vực rượu Việt Á