About FreshBrand


Xem thêm bài viết khác từ:

Follow LoiBinky on Twitter Follow LoiBinky on on Facebook Follow LoiBinky on Youtube Follow LoiBinky on Google+

Cách dùng màu sắc trong phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 24/04/2013Bình luận: 0

Bài trước mình giới thiệu về màu sắc trong phong phủy . Phần thiết theo ứng dụng màu sắc trong phong thủy là kiến thức về cách dùng màu sắc trong phong thủy cách dùng màu sắc trong phong thủy dựa trên mối quan hệ tương sinh cung mệnh cũng…

Xem thêm

Màu sắc trong phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 24/04/2013Bình luận: 4

Ứng dụng màu sắc theo phong thủy nói chung và màu sắc trong thiết kế logo phong thủy là một nguyên tắc quan trọng trong quy trình thiết kế đồ họa và thiết kế logo phong thủy. Thiết kế logo theo phong thủy cần có tính cân bằng về âm…

Xem thêm

Quy tắc dùng hình khối trong phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 24/04/2013Bình luận: 1

Ngoài yếu tố màu sắc trong phong phủy thì quy tắc dùng hình khối trong phong thủy là một trong những yếu tố giúp thiết kế nói chung và thiết kế logo theo phong thủy nói riêng đặt được sự thành công. Yếu tố, cơ sỡ lựa chọn hình khối…

Xem thêm

Thiết kế logo theo phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 24/04/2013Bình luận: 0

Những phần trước mình đã giới thiệu về màu sắc trong phong phủy và cách dùng màu sắc trong phong thủy. Nắm bắt được màu sắc cách dùng hình khối trong phong thủy, điều đó xem như quy trình thiết kế logo theo phong thủy thành công được một phần….

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu theo thuyết phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 24/04/2013Bình luận: 0

Theo văn hóa Phương Đông, sống, làm việc hay kinh doanh xây dựng thương hiệu phong thủy đã trở thành một “thói quen”. Phong thủy giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin vào công việc kinh doanh của mình. Từ lúc bắt đầu thành lập công ty đến khi triễn…

Xem thêm

Thiết kế nhận diện thương hiệu theo phong thủy

Người viết: Phú Cường Ngày: 23/04/2013Bình luận: 5

Xây dựng thương hiệu theo phong thủy giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin thành công trong kinh doanh. Từ lúc bắt đầu thành lập công ty từ việc thiết kế logo, tên thương hiệu, bảng hiệu, động thổ chủ động các vấn đề như cách bài trí văn phòng…

Xem thêm