About FreshBrand


Xem thêm bài viết khác từ:

Follow LoiBinky on Twitter Follow LoiBinky on on Facebook Follow LoiBinky on Youtube Follow LoiBinky on Google+

Xu hướng thiết kế web 2016

Người viết: nhathoang Ngày: 08/01/2016Bình luận: 0

Nhìn lại những năm gần đây, xu hướng thiết kế web đang trở nên mạnh mẽ . Từ những web thiết kế đẹp, chuẩn, nhu cầu người dùng , giới hạn độ rộng layout (fixed layout) như trước đây thì hiện nay xu hướng tràn trang (fluid layout) ngày càng…

Xem thêm