Archive for December, 2015

Màu sắc thương hiệu

Người viết: Nguyen Dinh Hoa Ngày: 28/12/2015Bình luận: 0

Các nghiên cứu cho thấy rằng 85% các khách hàng mua sản phẩm là do những động lực thúc đẩy nhất thời. Chính vì thế mà vấn đề thiết kế màu sắc được các nhà sản xuất ngày càng coi trọng hơn. Theo một chuyên gia tư vấn về phối…

Xem thêm

Ý tưởng thiết kế Brochure đơn giản và độc đáo

Người viết: Nguyen Dinh Hoa Ngày: 28/12/2015Bình luận: 0

Brochure đóng vai trò rất quan trọng và là một sản phẩm có số lượng yêu cầu thiết kế lớn trên thị trường – brochure là sản phẩm quảng bá mang tính phổ biến và là hình ảnh đại diện mang tính thương hiệu cho một công ty hay doanh nghiệp….

Xem thêm