Archive for August, 2012

Thiết kế lịch độc quyền 2014

Người viết: FreshBrand Ngày: 13/08/2012Bình luận: 1

Thiết kế lịch là một trong những giải pháp truyền thông quảng bá thương hiệu đến với khách hàng. Cũng như những ấn phẩm truyền thông khác, ẩn phẩm thiết kế lịch tết cần truyền tải được giá trị thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, chiến lược đến khách hàng….

Xem thêm

Vì sao cần thiết kế nhận diện thương hiệu?

Người viết: FreshBrand Ngày: 12/08/2012Bình luận: 2

Thiết kế nhận diện thương hiệu là quy chuẩn logo và nguyên tắc sử dụng Logo, cũng như cách sử dụng màu sắc trong thương hiệu từ hệ thống nhận diện thương hiệu truyền thông tĩnh, hệ thống nhận diện thương hiệu truyền thông động. Quy chuẩn hệ thống nhận…

Xem thêm